Què és el Nòrdic Walking?

Què és la marxa nòrdica?

Què és el Nordic Walking?

El Nordic Walking és una modalitat d’activitat física, on a la caminada natural se li afegeix l’ús actiu d’uns pals específics, dissenyats per a la pràctica del Nordic Walking -marxa nòrdica-. Tanmateix, les característiques de la caminada natural i biomecànicament correcta, es mantenen en tots els seus aspectes.
L’amplitud i el moviment del braç en una correcta tècnica de Nordic Walking, respecta la traça del moviment de la caminada natural. Tanmateix, aquestes són algunes de les característiques similars a la tècnica clàssica de l’esquí de fons -origen del Nordic Walking-, com:

 • La inclinació del pal durant la fase de suport.
 • Control del pal mitjançant la dragonera i la corretja.
 • Ús actiu i dinàmic dels pals.

La correcta utilització dels pals implica activament a la part alta del cos en l’acte de caminar, posicionant a aquest cap endavant. L’esforç físic es distribueix de forma versàtil, equilibrada i apropiada, sobre diversos grups musculars de tot el cos. L’aplicació correcta de la tècnica de l’ús del pal, ofereix la possibilitat d’intensificar, de manera significativa, la progressió de la gambada, augmentant el treball muscular de la part alta del cos. Tanmateix, dóna la possibilitat d’implicar altres músculs de la resta del cos.

La marxa nòrdica és una activitat física segura, natural, dinàmica, eficient i adaptable a tothom, que implica tot el cos, de manera simètrica i equilibrada. L’objectiu global del Nordic Walking és el benestar general, físic i psíquic, que està basat en les següents característiques fonamentals:

 • Caminada i moviment segur, saludable, i biomecànicament correcte.
 • Posició i alineació del cos correctes.
 • Moviment natural i fluid, tant dels músculs de la part alta, com de la part baixa, i dels músculs centrals
 • Un entrenament harmoniós i simètric de tot el cos.
 • Un entrenament aeròbic eficaç, mitjançant l’activació, tant dels petits com dels grans grups musculars, produint un moviment rítmic i dinàmic.
 • Un augment de la circulació sanguínia i del metabolisme.
 • La intensitat i els objectius de l’entrenament poden ser fàcilment adaptats a les necessitats individuals.
 • La contínua alternança de contracció i relaxació dels músculs involucrats, alleugereix les tensiones musculars.
 • Les habilitats que ens ofereix es poden aprendre dia a dia en el transcurs de tota la vida.
 • És una activitat física adaptada a tothom, independentment de l’edat, el sexe o la condició física.
 • És una activitat física NO competitiva.
Marxa Nòrdica