El restrenyiment (1a part)

Si pateixes restrenyiment, CAMINA!

Article de Cristina García. Dietista

Tot sovint les coses ben normals, fisiològiques i pròpies dels éssers vius, es converteixen en tema tabú, en un problema o en una inconveniència. En aquesta ocasió em refereixo a anar de ventre. “CACA”, una paraula que tantes vegades hem repetit de petits, i que ara, com a pares, sembla ser que costa molt més de parlar-ne.

Doncs és molt, repeteixo, molt important. S’estima que el 29% de la població espanyola en pateix de restrenyiment. Sent més habitual en dones i incrementa la seva prevalença a partir dels 60-65 anys.

El restrenyiment, tal i com ens diu el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona es pot definir com la dificultat per defecar més d’un 25% de les vegades i/o realitzar menys de 3 deposicions setmanals.”

Si preguntem a diferents persones que entenen per restrenyiment, probablement, totes ells dirien coses diferents. És per aquest motiu que a nivell clínic es parla de defecar mínim 3 cops per setmana sense esforç i sense dolor. A més a més, s’ha de tenir la sensació d’haver buidat completament.

És un símptoma que ens posa de manifest que hi ha quelcom que no rutlla.

dibuix_restrenyiment

Coses que potser no funcionen: dieta pobre en fibra, resta enllitat massa temps , ingesta insuficient de líquids, falta d’activitat física, estrés, presa de certs medicaments com suplements de calci, ferro, antiàcids, antipsicòtics, antihistamínics, ibuprofè, aspirina, antidepressius, Tricíclics, etc

Arribats a aquest punt, i si has identificat que ets una persona que hauries de regularitzar les visites al bany, et caldrà un mica d’ajuda.

Està demostrat que caminar i fer exercici físic són pilars per a millorar la tonicitat intestinal (combinació de moviments intestinals). L’exercici millora claríssimament el temps de transit en el còlon (CTT, sigles en anglès). I clar, per contra, el sedentarisme agreuja el problema.

En un estudi amb pacients amb condicions de molt baixa mobilitat es va poder comprovar que la manca d’exercici derivava en majors problemes mentals, reducció del moviment gastrointestinal que s’associa a altres malalties com ara càncer còlon rectal, obesitat i diabetis. De fet, augmentar l’activitat aeròbica com ara caminar, córrer, anar en bicicleta i d’altres, en població sana, està demostrat que és una mesura preventiva davant el càncer còlon rectal. I es fa molt més necessari i evident en persones a partir de 45 anys.

Fer exercici moderat de 30 a 60 minuts diaris s’hauria de convertir en un hàbit, per tal d’evitar l’estrenyiment i les conseqüències que se’n deriven.

Per cert, i si ets de les persones que va al bany 3 cops al dia? Cap problema, la cosa rutlla.

Con saber si tens restrenyiment?

Aquests criteris s’han de complir en els últims 3 mesos, amb inici dels símptomes almenys 6 mesos abans del diagnòstic.

  1. Has de reunir dos o més dels següents símptomes:
  • Esforç per defecar en més del 25% de les deposicions.
  • Femtes dures o carpianes en més del 25% de les deposicions.
  • Sensació d’evacuació incompleta en més del 25% de les deposicions.
  • Sensació d’obstrucció anorectal en més del 25% de les deposicions.
  • Necessitat de maniobres manuals per facilitar la defecació en més del 25% de les deposicions.
  • Menys de tres deposicions per setmana.

2. Excrements líquides infreqüents si no hi ha ús de laxants.

3. No ha de reunir criteris per a la síndrome de l’intestí irritable.

En el següent article us parlaré de les mesures dietètiques per a prevenir i/o millorar el restrenyiment.

I recorda, dieta i descans són l’entrenament invisible.

 

REFERENCIES

El restrenyiment, Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.[Consultat en línea: 1 de març 2017]

Mearin F., Balboa A., A. Montoro M., “Estreñimiento “, Instituto de Trastornos Funcionales y Motores Digestivos Servicio de Aparato Digestivo. Centro Médico Teknon. Barcelona Unidad de Gastroenterología del Hospital de San Jorge. Huesca.

Redacción Onemeda, “Estreñimiento: Definición”, [Consultat en línea: 1 de març 2017]

Dr. Iñaki Ferrando,”Se hace salud al andar”, La esfera de los libros, 2015, E-Book. ISBN 9788490603000

Dr. Espí López,G; “Fisioterapia para el estreñimiento”, Asociación Española de Fisioterapeutas, en línea: 1 de març 2017]

Dr. Ananya Mandal ,“Drogas que causan estreñimiento”, News Medical, [Consultat en línea: 1 de març 2017]

1aria; “Estreñimiento. Fármacos que producen estreñimiento. “ [Consultat en línea: 1 de març 2017]

Kim, Yeon Soo et al. “Aerobic Exercise Improves Gastrointestinal Motility in Psychiatric Inpatients.” World Journal of Gastroenterology : WJG 20.30 (2014): 10577–10584. PMC. Web. 1 Mar. 2017.

Thune, I., and E. Lund. “Physical Activity and Risk of Colorectal Cancer in Men and Women.” British Journal of Cancer 73.9 (1996): 1134–1140. Print.

 

 

Deixa un comentari